Nieuws

jul
19

Verdeling budget Subsidieregeling stageplaatsen zorg II gewijzigd

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II (STAGEZORG2011) aangepast in verband met het wijzigen van de wijze waarop het voor de regeling beschikbare bedrag wordt verdeeld.

De precieze verdeling van het jaarlijks voor de regeling beschikbare bedrag van € 112 miljoen over de in de bijlagen bij de regeling gedefinieerde categorie├źn is voortaan als volgt:

  • 25% gelijkelijk verdeeld over het aantal gerealiseerde stageplaatsen voor zorgopleidingen die blijkens de bijlagen 1 tot en met 4 behoren tot categorie A, C en F, tot ten hoogste € 1300 per gerealiseerde stageplaats;
  • 26% gelijkelijk verdeeld over het aantal gerealiseerde stageplaatsen voor zorgopleidingen die blijkens de bijlagen 1 tot en met 4 behoren tot categorie B, D, E en G, tot ten hoogste € 1700 per gerealiseerde stageplaats;
  • 44% gelijkelijk verdeeld over het aantal gerealiseerde stageplaatsen voor zorgopleidingen die blijkens de bijlagen 1 tot en met 4 behoren tot categorie C, D, F en G, tot, wat betreft categorie C, ten hoogste € 2000 per gerealiseerde stageplaats, tot, wat betreft categorie D, ten hoogste € 2700 per gerealiseerde stageplaats en tot, wat betreft categorie F en G, ten hoogste € 1400 per gerealiseerde stageplaats;
  • 5% gelijkelijk verdeeld over het aantal gerealiseerde stageplaatsen voor zorgopleidingen die blijkens de bijlagen 1 tot en met 4 behoren tot categorie F en G, tot, wat betreft categorie F, ten hoogste € 1100 per gerealiseerde stageplaats en tot, wat betreft categorie G, ten hoogste € 1300 per gerealiseerde stageplaats.


Indien een subsidieplafond niet wordt bereikt, kan het subsidiebedrag dat resteert voortaan bovendien naar rato worden verdeeld over de overige gerealiseerde stageplaatsen.

Over de regeling
Het doel van de regeling is het stimuleren van het kwantitatieve aanbod van stageplaatsen in de zorg en het verbeteren van de kwaliteit van de stagebegeleiding. In aanmerking voor subsidie komen zorgaanbieders (ziekenhuizen, revalidatiecentra, GGZ, gehandicaptenzorg, huisartsen, verpleeg- en verzorgingstehuizen, thuiszorg en jeugdzorg).

Het gaat om stageplaatsen voor mbo- en hbo-opleidingen tot onder meer verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, zorghulpen, pedagogisch medewerkers en dokters-, tandarts- en apothekersassistenten. Concreet gaat het om opleidingen van de volgende typen: beroepsopleidende leerweg (BOL), beroepsbegeleidende leerweg (BBL), hoger onderwijs (vol- en deeltijds) en hoger onderwijs (duaal).

Stageaanbieders zijn onderverdeeld in categorie├źn (A tot en met G), zoals vermeld in bijlagen 1 t/m 4 bij de regeling. De subsidie wordt bepaald aan de hand van een bedrag per stageplaats en het aantal gerealiseerde stageplaatsen. Het bedrag verschilt per categorie.

Aanvragen kunnen na afloop van het desbetreffende studiejaar tot en met 1 oktober (ontvangstdatum) worden ingediend bij het ministerie van VWS. De meeste stageaanbieders ontvangen hiervoor een aanvraagformulier.

Terug naar overzicht