Nieuws

jul
19

Overijsselse regeling voor lokale energie-initiatieven ruim overvraagd

De provincie Overijssel meldt dat bij de Subsidieregeling lokale energie-initiatieven (USOVLEI) het subsidieplafond ruim bereikt is met de tot nu toe ontvangen aanvragen.

Geïnteresseerden wordt daarom geadviseerd voor het indienen van een aanvraag eerst contact op te nemen met het Overijssel Loket.

Zie ook: http://www.overijssel.nl/loket/subsidie/milieu-energie/lokale-energie/

Terug naar overzicht