Nieuws

jul
19

Onderzoekers miljoenen toegekend uit NWO Open Competitie - SGW

NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) heeft aan 41 onderzoekers financiering toegekend vanuit de NWO Open Competitie - SGW.

Deze financiering geeft hen de kans onderzoek te verrichten naar een onderwerp van eigen keuze, zonder thematische randvoorwaarden.

Voor de eerste oproep van dit vorig jaar nieuw gestarte financieringsinstrument was € 16,55 miljoen gereserveerd. Elke aanvraag kon een budget van maximaal € 750.000 bevatten. NWO ontving van 279 onderzoekers vooraanmeldingen. Daarvan dienden vervolgens 138 aanvragers een volledige aanvraag in. Uiteindelijk krijgen nu dus 41 projectvoorstellen financiering.

Over NWO Open Competitie - SGW
De Open Competitie van SGW heeft als doel om excellent vrij, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek te bevorderen met een primair sociaalwetenschappelijke of geesteswetenschappelijke onderzoeksvraag en probleemstelling.

Onderzoekers kunnen financiering aanvragen voor verschillende typen onderzoek: kleine of grote onderzoeksprojecten, voor individuele projecten of voor onderzoeksgroepen. Het onderzoek kan een disciplinair, interdisciplinair of domeinoverstijgend karakter hebben en kan gericht zijn op internationale samenwerking tussen onderzoekers en/of onderzoeksgroepen.

Kijk voor meer informatie en een overzicht van de toegekende financieringen op: https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/07/toekenningen-nwo-open-competitie-sgw.html

Terug naar overzicht