Nieuws

jul
19

Twee nieuwe subsidies voor productie en festivals in Gelderland

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben besloten, het hoofdstuk Cultuur en Erfgoed van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 uit te breiden met twee afzonderlijke paragrafen voor grote en kleine artistieke producties en festivals. Hiervoor zijn tevens nieuwe subsidieplafonds vastgesteld. De bestaande paragraaf voor Producties en festivals komt te vervallen. Het geheel is met ingang van 1 september 2018 van kracht.

In het kader van de paragraaf Grote artistieke producties en festivals kan subsidie worden verstrekt voor het organiseren van een cultuur- of erfgoedfestival in Gelderland, of het maken van een artistieke productie op het gebied van muziek, theater, dans, film, nieuwe media literaire cultuur, of beeldende kunst of vormgeving. Aan de subsidiabele activiteit wordt een score van maximaal 100 punten toegekend. Er moeten in totaal minimaal 60 punten worden behaald, om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. Aanvragen kunnen worden ingediend van 3 september tot en met 1 oktober 2018. Het subsidieplafond voor deze paragraaf bedraagt in totaal € 1.215.000 en wordt onderverdeeld in bedragen van: 

  • € 350.000, voor het maken van een artistieke productie op het gebied van muziek, theater, dans, film, nieuwe media of literaire cultuur;
  • € 350.000, voor het maken van een artistieke productie op het gebied van beeldende kunst of vormgeving; en
  • € 515.000, voor het organiseren van een cultuurfestival of erfgoedfestival in Gelderland.

Een aanvrager kan maximaal twee aanvragen per openstellingsperiode indienen. Per artistieke productie of festival kan slechts één aanvraag worden ingediend. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot ten hoogste € 75.000. Subsidies van minder dan € 25.000 worden niet verstrekt.

 

De subsidie Kleine artistieke producties en festivals kan eveneens worden aangevraagd voor het organiseren van een cultuur- of erfgoedfestival in Gelderland, of het maken van een artistieke productie op het gebied van muziek, theater, dans, film, nieuwe media literaire cultuur, of beeldende kunst of vormgeving. Er is echter geen sprake van een tendersystematiek. Ingediende aanvragen worden hier op volgorde van ontvangst behandeld. Aanvragen kunnen worden ingediend van 3 september 2018 tot en met 30 september 2019. Voor deze paragraaf is een subsidieplafond vastgesteld van € 340.000. De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 7.500 en een maximum van € 15.000.

Terug naar overzicht