Nieuws

jul
19

Subsidieregeling praktijkleren voortgezet in 2019

De subsidieregeling praktijkleren blijft in 2019 bestaan. Er is echter nog geen duidelijkheid over de invulling van de regeling. Minister van Engelshoven van OCW laat in de kamerbrief 'subsidie praktijkleren, kosten-batenanalyse CPB en evaluatie subsidieregeling praktijkleren' weten, dat zij op Prinsjesdag de Kamer zal informeren over de wijze waarop de regeling in 2019 zal worden ingevuld.

Voor het school-, studiejaar 2017/2018 kunt u uw aanvraag nog indienen tot en met 17 september 2018. 

 

Doel van de Subsidieregeling praktijkleren is het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). 

Terug naar overzicht