Nieuws

jul
19

Subsidie voor Slimme Mobiliteit in Gelderland

Onlangs is de zeventiende wijziging op de Regels ruimte voor Gelderland bekendgemaakt. Aan deze subsidieregeling zijn onder meer een aantal paragrafen toegevoegd. Het hoofdstuk Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer is, met terugwerkende kracht, vanaf 15 juli 2018 uitgebreid met een paragraaf voor Slimme Mobiliteit.

Slimme Mobiliteit richt zich op de toepassing of het gebruik van nieuwe techniek, data, diensten, kennis en mogelijkheden voor gedragsbeïnvloeding met als doel bestaande infrastructuur beter te benutten. Subsidie wordt verstrekt aan: 

  • een deelnemende gemeente als bedoeld in de Regeling Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen City Region;
  • Regio FoodValley;
  • Regio Achterhoek;
  • Regio Rivierenland;
  • Regio Stedendriehoek;
  • Een gastheergemeente, zoals dit is omschreven in de meervoudige centrumregeling Noord-Veluwe 2017.

De subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van een regionaal uitvoeringsplan Slimme Mobiliteit. Aanvragen kunnen worden ingediend, binnen dertien weken nadat Gedeputeerde Staten het regionale uitvoeringsplan Slimme Mobiliteit hebben goedgekeurd.
De vergoeding bedraagt maximaal de bijdrage van de provincie Gelderland die in het regionale uitvoeringsplan Slimme Mobiliteit is opgenomen. Voor deze paragraaf is een subsidieplafond vastgesteld van € 6,9 miljoen. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2021. 

Terug naar overzicht