Nieuws

jul
19

Provincie Utrecht wijzigt subsidie Uitvoering LEADER projecten

Met de Regeling uitvoering van LEADER projecten Utrecht kan de provincie een bijdrage verlenen voor de ontwikkeling van het landelijk gebied in de regio. Aanvragen kunnen nog tot en met 31 augustus 2018 worden ingediend. Aan deze regeling wordt met terugwerkende kracht een bepaling over subsidiabele kosten van tweedehands goederen toegevoegd. De wijziging is met ingang van 3 september 2016 van kracht.

Met terugwerkende kracht zijn ook de kosten van koop van tweedehands machines en installaties subsidiabel, tot maximaal de marktwaarde van de activa.

 

Er kan subsidie worden verstrekt voor activiteiten, die passen binnen de Lokale Ontwikkelstrategie (LOS) van de Lokale Actie Groep LEADER Weidse Veenweiden of de Lokale Actie Groep LEADER Utrecht Oost. LEADER Weidse Veenweiden heeft als hoofdthema 'Het verstevigen van de relaties tussen stad, dorp en platteland'. Utrecht-Oost heeft als hoofdthema 'Het versterken van de gebiedsgerichte economie en het ontwikkelen van het platteland en een duurzame landbouw, in samenhang met de omliggende stedelijke gebieden'.

 

Met ingang van 1 september 2018 treedt in de provincie Utrecht een nieuwe LEADER subsidie in werking. Deze is bestemd voor de periode 2018-2020.

Terug naar overzicht