Nieuws

jul
19

Overijsselse subsidie voor verbeteren van landbouwstructuur in september weer geopend voor aanvragen

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben besloten, de Regeling Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven open te stellen voor aanvragen. Het is één van de maatregelen uit POP3, de subsidie voor plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020. Aanvragen kunnen worden ingediend van 3 tot en met 28 september 2018.

Door subsidie te verstrekken voor activiteiten gericht op de verbetering van de landbouwstructuur in de provincie, kan ingezet worden op de ontwikkeling van een duurzame en concurrerende landbouw en daarmee op werkgelegenheid en het regionaal inkomen.  

 

Er is een subsidieplafond vastgesteld van € 1 miljoen. Het openstellingsbesluit zal binnenkort in het Provinciaal blad bekendgemaakt worden.

Terug naar overzicht