Nieuws

jul
19

Noord-Holland wijzigt subsidie regionaal energiebesparingsprogramma woningen

Met de Uitvoeringsregeling subsidie regionaal energiebesparingsprogramma woningen wil de provincie Noord-Holland de regionale aanpak van energiebesparing aan woningen stimuleren. Gedeputeerde Staten hebben besloten, deze regeling beperkt aan te passen. De weigeringsgronden zijn vereenvoudigd.

Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien de activiteit financieel niet haalbaar is. Er wordt bovendien geen subsidie verstrekt voor kosten, die zijn gemaakt vóór 1 juni 2018. De wijzigingen worden binnenkort gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

Via deze regeling kan subsidie worden versterkt voor het opstellen, uitvoeren en verantwoorden van een regionaal programma, dat bestaat uit:

  • activiteiten, die eigenaren-bewoners stimuleren, verduurzamingsmaatregelen aan hun woningen te treffen, en
  • een regionaal energieloket voor de advisering en begeleiding van eigenaren-bewoners bij het treffen van verduurzamingsmaatregelen aan hun woning. 

Aanvragen kunnen in twee termijnen worden ingediend. De eerste termijn is van 13 juni tot en met 13 september 2018, de tweede termijn is van 1 januari 2019 tot en met 25 juli 2019. Voor 2018 is een subsidieplafond vastgesteld van € 1 miljoen.

Terug naar overzicht