Nieuws

jul
19

Nieuwe wijzigingen aangekondigd in Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben nieuwe wijzigingen aangekondigd op het Uitvoeringsbesluit subsidies 2017. Aan de regeling worden een aantal (sub)paragrafen toegevoegd. Daarnaast worden een aantal bestaande paragrafen aangepast.

Er zullen drie paragrafen en twee subparagrafen aan het Uitvoeringsbesluit worden toegevoegd. De nieuwe onderdelen hebben betrekking op subsidies voor:

  • gebiedsgerichte aanpak energietransitie;
  • zoetwatervoorzieningen;
  • herbestemming cultureel erfgoed; en
  • innovatie. 

Meer details over de wijzigingen worden binnenkort bekendgemaakt in het Provinciaal blad. 

Terug naar overzicht