Nieuws

jul
19

Extra openstelling voor subsidie doorstroom mbo-hbo

Op 3 september 2018 wordt een derde, extra, ronde van de regeling doorstroom mbo-hbo opengesteld. Omdat de sector economie ver boven het landelijk gemiddelde scoort wat betreft uitval, is besloten om deze ronde gerichter in te zetten op het verbeteren van de doorstroom van mbo naar het hbo in deze sector. Aanvragen die uitsluitend zijn gericht op studenten in opleidingen uit de mbo-domeinen economie, administratie, handel en ondernemerschap, en de hbo-sector economie krijgen voorrang.

In bijlage 1 van de regeling zijn de opleidingen opgenomen die in de domeinen economie (mbo) en de sector economie (hbo) vallen. Wanneer deze aanvragen zijn toegekend en het subsidieplafond is nog niet bereikt komen overige aanvragen in aanmerking voor subsidie. Aanvragen waarbij de activiteiten ook of deels worden georganiseerd voor studenten in opleidingen economie, worden niet met voorrang behandeld. De voorrangspositie geldt alleen voor aanvragen voor activiteiten die uitsluitend voor studenten in opleidingen economie worden verzorgd. 

 

Met de activiteiten waarvoor in deze extra aanvraagperiode subsidie wordt aangevraagd moet uiterlijk in studiejaar 2019/2020 worden gestart. U kunt uw aanvraag tot en met 15 september 2018 indienen. Het budget voor deze openstelling is € 7.350.000. De subsidie bedraagt minimaal € 25.000 en maximaal € 200.000 per aanvraag. 

Terug naar overzicht