Nieuws

jul
19

Aanmeldformulier Programma voor aardgasvrije en frisse basisscholen beschikbaar

Het innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en frisse basisscholen’ biedt subsidie voor tien pilots tijdens de ontwikkeling en toepassing van repeteerbare aardgasvrije oplossingen voor energie-onzuinige bestaande schoolgebouwen. De Minister en de VNG nodigen gemeenten, basisscholen en marktpartijen uit om mee te doen aan de pilots die zorgen voor meer kennis over het aardgasvrij maken van scholen en het verbeteren van het binnenklimaat. Aanmeldingen kunnen tot en met 1 oktober 2018 worden ingediend.

U kunt het aanmeldformulier aanvragen via de website van Kenniscentrum RUIMTEOK.

 

De subsidie is aanvullend op een ‘traditionele’ renovatie en de daarbij horende kosten. Samen met de eventuele partners, neemt u de overige kosten voor de renovatie in gezamenlijkheid voor uw rekening. Een onderbouwde inschatting van het totale renovatiebudget en voorgestelde kostenverdeling tussen gemeente en schoolbestuur, dient helder aangegeven te worden in de aanvraag. Ook geeft u aan op welke wijze deze onderlinge afspraken zijn vastgelegd, bijvoorbeeld in het Integraal Huisvestings Plan (IHP), het Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP) en/of bij de besteding van de ontvangen rijksvergoedingen vanuit de Materiële Instandhouding. Naast de financiële investering wordt van u en uw samenwerkingspartners een zeer proactieve houding en tijdsinvestering vereist ten aanzien van het leertraject van dit Innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en frisse basisscholen’.

 

Voor de pilots is € 3,5 miljoen is beschikbaar. De bijdrage is maximaal € 350.000 per project. Dit is een bruto bedrag inclusief BTW. Voor zover declaratie van de BTW plaats kan vinden via het BTW-compensatiefonds wordt een deel van het budget via het BTW compensatiefonds ontvangen. De 10 geselecteerde gemeenten ontvangen het netto bedrag, aldus zonder de te declareren BTW via het BTW-compensatiefonds, in de vorm van een decentralisatie-uitkering uit het gemeentefonds. Daarnaast krijgt het schoolbestuur tot en met 2019 kosteloze professionele begeleiding tijdens het ontwikkelingstraject van innovatieve concepten. Deelnemende marktpartijen ontvangen voor de aanbestedingen een rekenvergoeding vanuit het programma.

Terug naar overzicht