Nieuws

jul
19

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken ook voor daken kleiner dan 35 m2

Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) heeft een wijziging van de 'Subsidieregeling verwijderen asbestdaken' gepubliceerd. Aanvragen kunnen voortaan ook worden ingediend indien de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak kleiner is dan of gelijk aan 35 m2. Daarnaast wordt de voorwaarde toegevoegd dat de aanvraag betrekking moet hebben op de verwijdering van een asbestdak op één adres.

De voorwaarde dat het geïnventariseerde asbestdak per adres meer dan 35 m2 moest bedragen is vervallen, omdat deze voorwaarde in de praktijk tegen veel bezwaren aanliep. Er zijn namelijk situaties waarin ook kleine hoeveelheden asbestdak door een professioneel gecertificeerd bedrijf moeten worden verwijderd (zoals asbestdakleien) of zijn er collectieve saneringen van (kleine) asbestdaken op meerdere adressen tegelijk, zoals bij sociale woningbouwobjecten.

 

Voortaan komen dus alle saneringen, ongeacht de hoeveelheid geïnventariseerde vierkante meters asbestdak, in aanmerking voor subsidie. Wel blijft de voorwaarde gelden dat de verwijdering van het asbestdak door een gecertificeerd bedrijf is uitgevoerd.

 

De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken heeft als doel de verwijdering van asbestdaken in de jaren 2016-2019 aan te jagen, zodat de doelstelling om alle asbestdaken in 2024 verwijderd te hebben kan worden gehaald. De subsidie kan worden aangevraagd door degene voor wiens rekening de verwijdering van het asbestdak komt. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000 per adres.

Terug naar overzicht