Nieuws

jul
19

Utrecht wijzigt algemene subsidieverordening

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben een aantal artikelen uit de algemene subsidieverordening (asv) ter verduidelijking verder aangescherpt. Zo zijn er nadere bepalingen opgenomen voor loting en zijn er een aantal algemene weigeringsgronden toegevoegd. De asv is een raamwerk waarin de bevoegdheden van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten op het gebied van subsidieverstrekking zijn omschreven. Ook regels rond de procedure van subsidieverstrekking zijn in deze verordening opgenomen. 
 
De wijzigingen zijn met ingang van 20 juli 2016 van kracht. 
 
 
 
 
 

Terug naar overzicht