Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
19

Topfonds Gelderland van start

Op 18 juli 2013 is het Topfonds Gelderland van start gegaan. Van de € 100 miljoen revolverende middelen voor de Gelderse economie is € 58 miljoen ondergebracht bij dit fonds, dat beheerd wordt door fondsmanager PPM Oost.
De provincie Gelderland werkt in het Topfonds Gelderland met revolverende middelen, om meer te bereiken per geïnvesteerde euro voor de stimulering van de Gelderse economie. PPM Oost zorgt voor de uitvoering van dit beleid. Het nieuwe Topfonds Gelderland functioneert op een marktconforme wijze vanuit een krachtenbundeling van publieke investeringen en privaat kapitaal.

Topfonds Gelderland is een ‘fonds-in-fonds’. PPM Oost zorgt ervoor dat Topfonds Gelderland investeert in nieuwe marktfondsen samen met anderen: venture capitalists en private investeerders. Deze ‘revolverende’ marktfondsen leiden tot hefboomeffecten op de directe publieke investeringen, zoals bekend van het Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland (IIG) met een fondsomvang van € 30 miljoen. De nieuwe investeringen zijn bestemd voor de economische sectoren: Agro-Food, Life Sciences & Health, Energie & Milieutechnologie, duurzame energievoorziening en de maakindustrie. Hiermee zet de provincie Gelderland een samenhangende structuur neer die de Gelderse economie concurrerender en duurzamer maakt.

De provincie stelt met het nieuwe Topfonds Gelderland de komende jaren via verschillende kanalen geld beschikbaar aan bedrijven. Doel is de versterking van het vermogen van ondernemingen om innovaties door het bedrijfsleven te stimuleren.
Het bevorderen van innovatie binnen de Gelderse topsectoren (Health en Food) en de maakindustrie heeft de provincie daarom tot speerpunt van het economisch beleid verheven. Met het Topfonds Gelderland beoogt de provincie ook doelen te realiseren op het gebied energietransitie. Enerzijds richt zij zich daarbij op investeringen in energiebesparing en hernieuwbare energie; anderzijds op economische innovatie en groei van de topsector energie- en milieutechnologie, onder andere door een bloeiende biobased economy.

De fondsen binnen Topfonds Gelderland worden revolverend ingezet. Dit wil zeggen dat de provincie het geld via fondsen, als risicodragend kapitaal, ter beschikking stelt aan bedrijven door middel van leningen en participaties. Het streven is de realisatie van co-investeringen met derden, waardoor een hefboomeffect ontstaat op de Gelderse publieke investeringen. Derden kunnen investeerders zijn uit de kapitaalmarkt, maar ook andere belanghebbenden en overheden.

Terug naar overzicht