Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
19

Subsidieregeling instandhouding monumenten wordt gewijzigd

De Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) zal op een beperkt aantal punten worden gewijzigd. Dit heeft minister Bussemaker van OCW in een brief aan de Federatie Instandhouding Monumenten laten weten. Aan de Tweede Kamer is een afschrift gestuurd. Het is in de in de huidige Sim voor natuurorganisaties moeilijk,  de status van Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM) te krijgen. De Sim zal daarom als volgt worden aangepast:
• Het criterium 'hoofdactiviteit monumentenzorg' vervalt voor de POM's;
• Als een organisatie voldoet aan alle overige criteria van de POM-regeling dan kan zij POM worden. Dat betekent, dat ook natuurorganisaties POM kunnen worden, met uitzondering van Staatsbosbeheer, omdat deze een publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid heeft;
• De POM's die aan bovengenoemde criteria voldoen krijgen geen subsidie voor hun woonhuizen, behalve als een POM, bovenop de genoemde criteria, ook nog als hoofdactiviteit monumentenzorg heeft (40% monumentenactiviteiten of meer);
• Alle eigenaren die meer dan 20 beschermde monumenten in bezit hebben, maar niet aan de overige criteria van de POM-regeling voldoen, mogen voortaan een gebundelde aanvraag indienen.

Volgens de minister is het te vroeg, om de werking van de Sim al te kunnen beoordelen. De Sim moet eerst een aantal jaren werkzaam zijn, zodat over meerdere jaren kan worden bekeken hoe de regeling in de praktijk werkt. Evaluatie is pas zinvol na en aantal jaar. De regeling wordt daarom uitsluitend aangepast om de natuurorganisaties tegemoet te komen, en nog niet geëvalueerd.

Terug naar overzicht