Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
19

RedMedtech Discovery Fund opgericht

RedMedtech Ventures (RMTV) is een door de provincies Gelderland, Overijssel en Brabant gefinancierd stimuleringsprogramma. Het bestaat uit een consortium van universiteiten, hogescholen, ziekenhuizen en bedrijven, dat zal bijdragen aan zowel de werkgelegenheid als aan de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten in de gezondheidszorg. RMTV concentreert zich op het gebied van Enschede via Nijmegen en Oss richting Eindhoven.

Binnen het project wordt een fonds opgericht, het RedMedtech Discovery Fund, om financieel bij te dragen aan het voorbereiden van de bedrijfsvoering, haalbaarheidsstudies van initiatiefnemers of het beschermen van intellectueel eigendomsrecht (IP). In totaal zal er een bedrag van meer dan € 7 miljoen euro ter beschikking worden gesteld. Bovendien moet het fonds extra investeringen van bedrijven en andere investeerders aantrekken in de grootte van € 1 tot € 2 miljoen.

Het project bestaat tevens uit activiteiten zoals een studieprogramma voor studenten om ze voor te bereiden op een internationale carrière in de Life Science & Health sector en een programma gericht op medewerkers van zorginstellingen om ze bewuster te maken van de noodzaak van vernieuwing in de gezondheidszorg en de marktkansen die er kunnen liggen. Naast dit bewustwordingsprogramma zullen minimaal 360 nieuwe ideeën op hun technologische en economische haalbaarheid worden getoetst en gescreend. De looptijd van het project is vier jaar, met een uitloop naar zes jaar. Resultaten die het RMTV programma moet opleveren zijn onder andere 45 tot 90 arbeidsplaatsen, ondersteuning van 300 potentiële technostarters, 60 MKB ondernemingen en 30 tot 60 start-ups.

Terug naar overzicht