Nieuws

jun
19

Zuid-Holland kent bijna € 3 miljoen toe voor behoud rijksmonumenten

De provincie Zuid-Holland kent vanuit de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 (RRZH) jaarlijks subsidie toe ten behoeve van restauratie en herbestemming van rijksmonumenten.

Dit jaar wordt daarvoor een bedrag van bijna € 3 miljoen verstrekt. Eigenaren konden ook dit jaar tot 1 maart een subsidieaanvraag indienen voor restauratie en herbestemming van hun rijksmonument. De provincie ontving in totaal 28 aanvragen voor een restauratiesubsidie en vijf aanvragen voor een herbestemmingssubsidie.

Bij de beoordeling van de aanvragen is onder andere gekeken naar de bouwkundige staat van het rijksmonument, de cofinanciering, de publieke toegankelijkheid van het rijksmonument en de inzet van leerling-werkplaatsen.

Na de beoordeling is uiteindelijk aan 22 eigenaren van rijksmonumenten nu subsidie toegekend voor restauratie. Daarnaast ontvangen vier eigenaren van rijksmonumenten subsidie voor maatregelen om de toegankelijkheid en duurzaamheid te vergroten en daarmee herbestemming te bevorderen.

Kijk voor meer informatie, inclusief een overzicht van de verstrekte subsidies, op: https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/juni-2019/zuid-holland/

Terug naar overzicht