Nieuws

jun
19

Start ZonMw-programma onbedoelde zwangerschap/kwetsbaar ouderschap

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het nieuwe ZonMw-programma 'Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap' goedgekeurd én er € 15 miljoen voor beschikbaar gesteld.

Het programma loopt tot en met 2025 en is een tijdelijke stimulering om met kennisontwikkeling en kennisbenutting bij te dragen aan verbetering van de praktijk.

In het programma staan preventie van en integrale ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap centraal. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar hoogrisicogroepen zoals:

  • leerlingen van het (voortgezet) speciaal onderwijs;
  • studenten van het mbo, niveau 1 en 2;
  • jongeren in de gesloten en open residentiële jeugdhulp;
  • cliënten van de LVB-sector;
  • migranten, asielzoekers en statushouders;
  • multiprobleemgezinnen, dak- en thuislozen.


Programmalijnen en subsidieoproepen
Het programma is ingericht in twee programmalijnen: een programmalijn Praktijkverbetering en een programmalijn Onderzoek. In september 2019 stelt ZonMw de subsidieoproep open voor het indienen van aanvragen voor de programmalijn Praktijkverbetering. De subsidieoproep voor de programmalijn Onderzoek wordt eind 2019 opengesteld.

Kijk voor meer informatie op: https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/programma-onbedoelde-zwangerschap-en-kwetsbaar-jong-ouderschap-van-start/

Terug naar overzicht