Nieuws

jun
19

POP3-budget voor verduurzamen Friese landbouw flink overvraagd

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) meldt dat het tussen 8 april en 14 juni 2019 veel subsidieaanvragen heeft ontvangen van Friese landbouwers die hun bedrijf duurzamer willen maken.

In totaal ontving het SNN liefst 131 aanvragen voor de Friese POP3-openstelling van de maatregel 'Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische bedrijven'. Met de ingediende aanvragen wordt voor meer dan € 5,3 miljoen subsidie aangevraagd, terwijl het beschikbare budget € 2,14 miljoen bedraagt.

Het subsidieplafond is dus ruim overvraagd. Er wordt volgens het SNN daarom nu hard gewerkt aan de rangschikking van alle projecten. Die rangschikking bepaalt of er nog een notaris moet worden ingeschakeld om te bepalen wie er in aanmerking komt voor subsidie. Vervolgens worden de aanvragen beoordeeld en wordt er bekeken wie er voor subsidie in aanmerking komt. Dit zal naar verwachting 22 weken duren, vanaf de datum van sluiting van het subsidieloket.

De subsidie bedraagt overigens 40% van de subsidiabele kosten en kan variĆ«ren van minimaal € 10.000 tot maximaal € 60.000.

Zie ook: https://www.snn.nl/nieuws/veel-animo-voor-verduurzamen-landbouwbedrijven-friesland

Terug naar overzicht