Nieuws

jun
19

Evaluatie SPRONG: programma sluit goed aan op behoeften

Het SPRONG-programma van Regieorgaan SIA sluit goed aan op de behoeften van de onderzoeksgroepen die er gebruik van maken. Tegelijkertijd leren de eerste ervaringen met het programma op welke punten SPRONG beter kan.

Dat concludeert het Rathenau Instituut dat het SPRONG-programma heeft onderzocht op verzoek van Regieorgaan SIA.

Onderzoek van hogescholen versterken
Met SPRONG probeert Regieorgaan SIA onderzoeksgroepen en het praktijkgericht onderzoek van hogescholen te versterken. Het achtjarige financieringsprogramma zet aan tot verdere samenwerking en het bundelen van krachten bij lectoraten, zo blijkt uit het onderzoek van het Rathenau Instituut.

De onderzoeksgroepen die met SPRONG geld hebben ontvangen, kunnen hun onderzoekswerk sneller ontwikkelen. Ook zien zij meer betrokkenheid bij hun partners en is hun reputatie versterkt. SPRONG werkt als een katalysator, zelfs voor groepen aan wie de subsidie niet is toegekend. Ook zij houden hun ambitie om krachten te bundelen overeind.

Met de inzichten uit het evaluatierapport kijkt Regieorgaan SIA welke gerichte activiteiten nodig zijn om de ontwikkeling van duurzame onderzoeksgroepen van hoge kwaliteit binnen hogescholen verder te stimuleren.

Kijk voor meer informatie, inclusief het evaluatierapport, op: http://www.regieorgaan-sia.nl/nieuws/evaluatie-sprong-2019

Terug naar overzicht