Nieuws

jun
19

Zuid-Holland wijzigt MIT regeling

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten, de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT Zuid-Holland) aan te passen, om zo beter aan te kunnen sluiten op de praktijk. In 2017 werd aan de paragrafen 'R&D Samenwerkingsprojecten Klein' en 'R&D Samenwerkingsprojecten Groot' een minimum aantal punten als eis opgenomen om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. Deze verplichting komt met terugwerkende kracht weer te vervallen.

De artikelen werden in 2017 aan de regeling toegevoegd. Aanvragen moesten ten minste 50 punten scoren op basis van de vastgestelde tendercriteria, om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. Aanvragen die hier niet aan voldeden, werden afgewezen. Deze bepaling heeft in de praktijk voor veel weerstand en onbegrip gezorgd. Bij een tenderprocedure worden alle aanvragen ten opzichte van elkaar gewogen. Hierbij kan een situatie ontstaan, waarbij alle projecten voldoende scoren, maar niet genoeg ten opzichte van andere, nog betere projecten.

Door het opnemen van een verplichte ondergrens werd het project door de aanvrager als onvoldoende gezien, terwijl dit niet altijd aan de orde bleek. Daarop is besloten, deze minimumeis te laten vervallen met ingang van 14 maart 2017.

 

Sinds 2015 stellen het ministerie van Economische Zaken en de regio’s (provincies) gezamenlijk het budget beschikbaar voor de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren. De MIT Zuid-Holland komt voort uit deze samenwerking. 

Terug naar overzicht