Nieuws

jun
19

Vergoeding vanuit het Leraren Ontwikkel Fonds komend schooljaar weer aan te vragen

Leraren in het primair, speciaal of voortgezet onderwijs met een goed idee over hoe het onderwijs beter kan, kunnen ook komend schooljaar een aanvraag indienen bij het Leraren Ontwikkel Fonds (LOF). De eerstvolgende aanvraagronde opent op 13 augustus en sluit op 17 september 2018.

In schooljaar 2018-2019 zijn er drie selectiemomenten, waarop de jury inzendingen beoordeelt en deelname aan het LOF toewijst. De tweede ronde start op 11 oktober 2018 en sluit op 16 januari 2019. De laatste ronde voor het komend schooljaar start op 23 januari en sluit op 16 april 2019. Uitsluitsel over de ingediende aanvragen volgt 5 tot 6 weken na indiening. Leraren die een positief advies hebben gekregen in het kader van deze regeling, kunnen pas na 18 maanden opnieuw subsidie aanvragen. 

 

Deelnemers ontvangen een jaar lang begeleiding, in de vorm van coaching, een podium, een netwerk van collega-vernieuwers en een financiële bijdrage tot maximaal € 75.000. Dit bedrag kan bijvoorbeeld worden gebruikt om uren vrij te kopen waarin aan het initiatief gewerkt wordt.

Terug naar overzicht