Nieuws

jun
19

Subsidiemogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer in Groningen

Tot en met 15 juli 2018 kunnen er in de provincie Groningen aanvragen worden ingediend voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Er is budget beschikbaar voor leefgebieden met de aanduidingen Open Akkerland, Open Grasland, Droge Dooradering, Natte Dooradering en Water.

Van dit bedrag is € 45.900 bestemd voor Open akkerland, € 51.000 voor Open grasland en € 27.000 voor Droge dooradering. De bedragen gelden voor een periode van drie jaar. Het is nog niet bekend, hoeveel budget er beschikbaar komt voor de onderdelen Natte dooradering en Water. Om het indienen van de aanvragen toch mogelijk te maken zijn hiervoor symbolische bedragen van elk € 1 gereserveerd.

 

Agrarisch natuurbeheer is één van de onderdelen van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer 2016 Groningen.

Terug naar overzicht