Nieuws

jun
19

Nieuwe subsidiemogelijkheden voor kennisoverdracht plattelandsontwikkeling in Utrecht

Tot en met 25 augustus 2018 kan in de provincie Utrecht subsidie worden aangevraagd voor kennisoverdracht op het gebied van plattelandsontwikkeling. Voor deze periode is een plafond van € 600.000 beschikbaar. De subsidie 'Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties' is één van de maatregelen die is opgenomen in de Regeling subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) van de provincie.

De subsidie wordt verstrekt aan degene die de opleiding of andere vorm van kennisoverdracht of voorlichting levert. Mogelijke onderwerpen hiervoor zijn het behoud en versterking van een economisch rendabele bedrijfsvoering, de afstemming op de kwaliteit van het landschap in geval van schaalvergroting van landbouwbedrijven of versterking van de duurzaamheid en een aantrekkelijke leefomgeving.

 

Het POP3-programma maakt onderdeel uit van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Het draagt bij aan een duurzame en concurrerende agrarische sector en aan een leefbaar platteland.

Terug naar overzicht