Nieuws

jun
19

Nieuwe financieringsmogelijkheden bij NPO-Fonds

Het NPO-Fonds heeft meer informatie bekendgemaakt over de eerder aangekondigde nieuwe financieringsmogelijkheden. Er kunnen nu ook aanvragen worden ingediend voor een bijdrage in het maken van een Webdramaserie of Podcats Only. Daarnaast zijn er een Meester-gezelregeling voor beginnend scenario schrijvers en een Platformonafhankelijke regeling van start gegaan.

Om het ontwikkelen van dramaseries voor een online first publiek verder te stimuleren, kan er bij het NPO-fonds een vergoeding worden aangevraagd voor makers van een Webdramaserie. De regeling is bestemd voor makers die ervaring hebben met online producties en / of dramaproducties voor de doelgroep 18 - 35 jaar. De deadlines zijn op 2 oktober 2018, 6 november 2018, 16 april 2019 en 1 oktober 2019. Per omroep kunnen per kalenderjaar één ontwikkelingsaanvraag en één productieaanvraag worden ingediend.

 

Met de Podcast Only regeling wil het NPO-fonds hoogwaardige audioproducties stimuleren, die alleen of in eerste instantie via podcast worden verspreid. Hierbij gaat de voorkeur uit naar series (documentaire, drama of een tussenvorm), zodat een concept optimaal kan worden uitgewerkt en uitgeprobeerd. Er zijn deadlines op 2 oktober 2018, 6 november 2018, 16 april 2019 en 1 oktober 2019.

 

De Meester-gezel (scenario) regeling richt zich op beginnende talentvolle scenarioschrijvers. Zij krijgen hiermee de mogelijkheid, 'vlieguren' te maken bij de ontwikkeling van Nederlands drama. In de aanvraag moet de motivatie van een beginnend scenarist, van de begeleidend scenarist en van de omroep van de beoogde samenwerking zijn opgenomen. De Meester-gezel regeling wordt omstreeks juli 2018 officieel gepubliceerd. De uiterste indiendata zijn vastgesteld op 6 november 2018 en op 22 januari, 5 maart, 16 april, 4 juni, 20 augustus en 5 november 2019.  

 

Met de Plaformonafhankelijke regeling wil het NPO-fonds projecten, gericht op samenwerking tussen verschillende platforms van de publieke omroep, zowel radio, als televisie en web, mogelijk maken. Het gaat in eerste instantie om een pilot voor 2018 en 2019. De deadlines zijn vastgesteld op 2 oktober en 6 november 2018 en 5 maart, 4 juni en 1 oktober 2019.

Terug naar overzicht