Nieuws

jun
19

Nieuwe deadline Wassenbergh-Clarijs Fontein Stichting voor Friese musea

De Wassenbergh-Clarijs Fontein Stichting beheert een vermogen en verleent financiële steun aan musea in Fryslân. Op de aanvraag beslist het bestuur van de stichting. Het bestuur vergadert drie keer per jaar. Aanvragen moeten uiterlijk twee weken voor de vergaderdatum bij het secretariaat aanwezig zijn. De eerstvolgende vergaderdatum is verschoven naar 13 juli. Hiermee is het ook langer mogelijk, aanvragen in te dienen.

Bij aanvragen die spoed vereisen kan soms, indien voldoende gemotiveerd, een tussentijdse behandeling plaatsvinden. Bouwkundige restauraties en conserveringsprojecten worden niet ondersteund. Er wordt uitgegaan van een eigen bijdrage van 20%. Het moet gaan om een project dat nog van start moet gaan. Het initiatief moet binnen een jaar afgerond zijn. De laatste vergaderdatum voor 2018 is op 2 november. Deadline voor het indienen van aanvragen is 19 oktober 2018.

Terug naar overzicht