Nieuws

jun
19

Drenthe publiceert nieuwe officiële uitgave van de Bedrijvenregeling Dutch TechZone

Op 6 juni 2018 maakten Gedeputeerde Staten van Drenthe de Bedrijvenregeling Dutch TechZone bekend in het Provinciaal blad. Deze regeling is op 19 juni 2018 opnieuw uitgegeven. Deze editie dient als vervanging van de eerder gepubliceerde versie. De aanpassingen hebben betrekking op de criteria voor beoordeling van de aanvragen.

De bedrijvenregeling Dutch TechZone, een initiatief van de provincie Drenthe en de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen, is bestemd voor ondernemers die investeringen willen doen op het gebied van groei, vestiging of innovatie. De regeling bestaat uit twee onderdelen, de Regionale Investeringsregeling Drenthe (RID) en de Arbeidsplaatsenregeling (APR). 

 

De ingediende aanvragen van de RID en de APR worden beoordeeld volgens het tenderprincipe. Na het bepalen of de ingediende aanvragen voldoen aan de gestelde voorwaarden en of de subsidieaanvrager ook daadwerkelijk tot de doelgroep behoort, wordt aan het project een score toegekend. Dit gebeurt op basis van een aantal criteria, waarvoor punten kunnen worden gehaald. Deze criteria zijn uitgewerkt in afzonderlijke bijlagen. Zowel bijlage 1, Criteria beoordeling aanvragen Deelregeling RID, als bijlage 2, Criteria beoordeling aanvragen Deelregeling APR, zijn gedetailleerder uitgewerkt ten opzichte van de oorspronkelijke uitgave. De manier van berekenen en het te behalen aantal punten is hierbij ongewijzigd gebleven.

Terug naar overzicht