Nieuws

jun
19

Alzheimer Nederland subsidies voor fellowships en implementatiebeurs

Alzheimer Nederland heeft meerdere openstellingen voor subsidies gepubliceerd. Tot en met 31 augustus 2018 kunnen er aanvragen worden ingediend voor de jaarlijkse kort- en langlopende fellowships en voor de implementatiebeurs - muziektherapie. Daarnaast is er ook het fellowshipprogramma NL - UK, een samenwerking tussen Alzheimer Nederland en de Alzheimer’s Society UK. De deadline hiervoor is 1 oktober 2018.

De kort- en langlopende fellowshipbeurzen moeten de internationale uitwisseling van kennis en ervaring bevorderen. Daarnaast is de beurs bedoeld om veelbelovende onderzoekers te ondersteunen bij hun specialisatie en het uitbreiden van hun wetenschappelijke netwerk. De bijdrage voor een kortlopende fellowship is maximaal € 12.500 voor een periode van drie tot zes maanden. Langlopende fellowships duren maximaal twee jaar en kennen een bijdrage van ten hoogste € 65.000. In aanmerking komen onderzoekers van Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstituten. Aanvragen kunnen tot maximaal vier jaar na promotiedatum worden ingediend. 

 

Dit jaar is het ook mogelijk om een fellowship aan te vragen binnen samenwerking tussen Alzheimer Nederland en de Alzheimer’s Society UK. De bijdrage is maximaal £ 10.000 of € 12.500 voor een periode van ten hoogste 18 maanden.

 

De implementatiebeurs die Alzheimer Nederland dit jaar beschikbaar stelt is bedoeld voor implementatie van een bewezen effectieve muziekinterventie voor mensen met dementie. Doel is het vergroten van de impact van deze interventie. Enerzijds is de beurs bedoeld voor opschaling van het bereik van de methode onder de doelgroep ‘Mensen met dementie’ en anderzijds voor (actie)onderzoek. Het onderzoek is erop gericht de implementatie te bevorderen, bijvoorbeeld om de effectiviteit van de interventie na opschaling te meten en door te ontwikkelen. Ondernemers, zorginstellingen en onderzoeksorganisaties, als een HBO of universiteit, worden uitgenodigd om in een consortium een project in te dienen. Er wordt één beurs van maximaal € 50.000 aan één consortium toegekend. 

Terug naar overzicht