Nieuws

jun
19

Subsidie voor kavelruil en landbouwstructuurverbetering in Utrecht geopend

Tot en met 1 september 2017 kan in de provincie Utrecht subsidie worden aangevraagd voor kavelruil en landbouwstructuurverbetering. Voor deze periode is een plafond van € 1 miljoen beschikbaar, opgebouwd uit € 500.000 vanuit het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling ELFPO en € 500.000 uit de Agenda Vitaal Platteland (AVP). Per project wordt minimaal € 50.000 verstrekt.

De ingediende, volledige aanvragen worden gerangschikt op basis van een aantal vastgestelde criteria. Het gaat om de mate van:  

  • kosteneffectiviteit;
  • effectiviteit op het gebied van:
    • het opstellen en uitvoeren van verkavelingsplannen,
    • investeringen om kavels beter bewerkbaar en bereikbaar te maken, en
    • het demonteren, verhuizen en weer opbouwen van bestaande voorzieningen;
  • mate van haalbaarheid;
  • mate van urgentie van de activiteit.

De aanvragen worden op het aantal behaalde punten gerangschikt. De aanvragen die het hoogst scoren, komen als eerste voor subsidie in aanmerking. Projecten kunnen in totaal maximaal 32 punten behalen. Indien een project minder dan 20 punten behaald, wordt de aanvraag niet gehonoreerd. 

 

De subsidie 'Investeringen in infrastructuur voor ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven' is één van de maatregelen die worden genoemd in de Regeling subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) van de provincie Utrecht. Het vormt de provinciale uitwerking van de landelijke POP3. De focus van het programma richt zich op innovatie en duurzaamheid in het landelijk gebied en bestaat uit in totaal negen de maatregelen.

Terug naar overzicht