Nieuws

jun
19

VSBfonds verder met donatieregeling amateurkunst Gelderland en Drenthe

Het VSBfonds geeft een vervolg aan de donatieregeling 'Maak het in..' voor amateurkunstenaars. Voor 2015 stelt zij opnieuw 80.000 beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend via Cultuurmij Oost (voor Gelderse projecten) en Kunst & Cultuur Drenthe (voor Drentse projecten). Met de donatieregeling worden bijzondere initiatieven ondersteund van (amateur)kunstbeoefenaars, die niet georganiseerd zijn in een stichting of vereniging. Deze beoefenaars kunnen een aanvraag indienen voor tijdelijke samenwerkingsprojecten, waarin artistieke ontwikkeling centraal staat. Hierbij kan worden gedacht aan een samenwerking met een professionele kunstenaar of een project dat verschillende kunstvormen samenbrengt. Via 'Maak het in ....' kan het VSBfonds bijdragen in de kosten voor materialen, promotie, productiekosten, honoraria, et cetera.

Op donderdag 9 juli 2015 is er in Drenthe een informatiebijeenkomst op het terrein van het Taribush Kuna Festival. Tijdens deze bijeenkomst wordt de subsidiemogelijkheid Maak het in Drenthe uitgelegd. Op zaterdag 11 juli 2015 organiseert Cultuurmij Oost van 17.00 tot 19.00 uur een informatiebijeenkomst over de regeling in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Op de betreffende websites is meer informatie te vinden over het doen van een aanvraag.

Terug naar overzicht