Nieuws

jun
19

Subsidieregeling monumenten Friesland in september weer geopend voor aanvragen

Particulieren, stichtingen, verenigingen en organisaties in Friesland kunnen van 14 tot en met 28 september 2015 een aanvraag indienen voor restauratie, herbestemming, onderzoek en onderhoud van en aan monumenten. Voor deze periode is in totaal 1.970.000 beschikbaar. Voor panden die oorspronkelijk zijn gebouwd als woning kan geen subsidie worden verleend.
Het subsidieplafond van € 1.970.000 wordt als volgt verdeeld:


€ 510.000, voor restauratie met herbestemming;


€ 900.000, voor restauratie rijksmonumenten;


€ 500.000, voor karakteristieke bouwwerken;


€ 10.000, voor onderhoud rijksmonumentale molens;


€ 50.000, voor nevengebruik van kerk, bouwhistorisch onderzoek en herbestemmingsverkenning.Met de Subsidieregeling Monumenten Fryslân kan de provincie een vergoeding verstrekken voor het behoud van monumentale panden. Dit zijn (zelfstandige onderdelen van) bouwwerken of aangelegde onroerende zaken, die door de schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarden van algemeen belang zijn.

Terug naar overzicht