Nieuws

jun
19

Friesland start subsidie lesuren Fries in het onderwijs

Friesland wil dat meer mensen de Friese taal kunnen verstaan, spreken, lezen en schrijven. Vanaf 1 juli kunnen scholen in het voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs hiervoor subsidie aanvragen. De scholen moeten in Fryslan gevestigd zijn. Deadline voor het indienen van aanvragen is 30 september 2015. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Voor de subsidie 'Lesoeren Frysk yn it ûnderwiis' is een subsidieplafond vastgesteld van € 150.000 voor de periode 1 juli tot en met 30 september 2015. De regeling is een onderdeel van de Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân, waarmee subsidie wordt verstrekt voor de Friese taal, cultuur, onderwijs en sport.

Terug naar overzicht