Nieuws

jun
19

Financiering voor 17 overzichtsstudies onderwijspraktijk

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft subsidie toegekend aan 17 overzichtsstudies. Dit zijn kortlopende, verkennende studies naar onderwerpen die voor de onderwijspraktijk van belang zijn en waar nog geen actuele overzichtsartikelen van bestaan. Financiering is afkomstig van de drie programmaraden van het NRO voor fundamenteel-wetenschappelijk, beleidsgericht en praktijkgericht onderwijsonderzoek. In totaal gaat het om 850.000; ieder project ontvangt maximaal 50.000.
Voor het eerst onderscheidde het NRO in deze ronde drie typen overzichtsstudies: naast de wetenschappelijke reviews waren dat nu ook thematische overzichtsartikelen en case reports. De laatste twee bieden de mogelijkheid om ook niet-wetenschappelijke bronnen te betrekken in het overzicht van kennis over het onderwijs. Onderzoekers van Nederlandse (onderzoeksinstituten die gelieerd zijn aan) universiteiten en van andere onderzoeksinstellingen in Nederland waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd, konden in deze ronde een aanvraag indienen. Voor de volgende 17 studies is een subsidie toegekend:
Toekenningen voor case reports:

Integratie van burgerschap in het curriculum (thema: burgerschap) - Prof. dr. A.B. Dijkstra (UvA) met prof. dr. G.T.M. ten Dam, drs. G. Ledoux en drs. H. Nieuwelink (allen UvA);
Lesson Study: een effectieve professionaliseringsmethode? (thema: het leren van docenten) - Prof. dr. K. van Veen (RUG) met dr. G. Roorda en dr. S. de Vries (beiden RUG);

Toekenningen voor thematische overzichtsartikelen:

Doelgericht professionaliseren: formatieve toetscompetenties met effect (thema: toetscompetenties) - Dr. J.T.M. Gulikers (WUR) met dr. L.K.J. Baartman (HU);
Relatie kwaliteit onderwijs en onderwijsbestuur in po en vo in internationaal perspectief (thema: internationale vergelijking aansturing en bestel) - Dr. M.E. Honingh (RU) met prof. dr. S. van Thiel en dhr. J. Van Kan MSc (beiden RU);
Overgang van primair naar voortgezet onderwijs in internationaal perspectief (thema: internationale vergelijking overgangen en aansluitingen) - Dr. M.C.J.L. Opdenakker (RUG) met dr. H. Korpershoek en drs. H.M. Naayer (beiden RUG);
Onderzoek in academische opleidingsscholen (thema: academische opleidingsscholen) - Dr. A.A. Ros (Fontys Hogeschool Eindhoven) met drs. J. van der Steen (HAN) en dr. M.C.L. Timmermans (Avans Hogeschool Breda);

Toekenningen voor wetenschappelijke reviews:

Sociale media in de klas: vloek of zegen? (vrij onderwerp) - Dr. A.A.J. van den Beemt (TUE) met dr. ir. ing. A.J. Marée en dr. M. Thurlings (allen TUE);
Rol van schoolinterne en schoolexterne netwerken in verloop vernieuwing (thema: beklijven van innovaties) - Prof. dr. F.P.C.M. Geijsel (UvA) met dr. L. Gaikhorst en dr. V. März (beiden UvA);
Carrièrebewust bevorderen van effectief leraargedrag (thema: leraren en lerarenbeleid) - Dr. M. Helms-Lorenz (RUG) met drs. D.W. Maandag (RUG);
Vakdidactische ontwikkeling van bèta-docenten voor effectieve onderwijspraktijken (thema: leraren en lerarenbeleid) - Dr. ir. F.J.J.M. Janssen (UL) met prof. dr. J.H. van Driel (UL);
Hoe kunnen leraren samenwerkend leren begeleiden? (thema: leraren en lerarenbeleid) - Dr. J.J.H.M. Janssen (UU) met mw. A. van Leeuwen MSc (UU);
Het effect van studentgecentreerde leeromgevingen op de motivatie en intentie tot levenslang leren (vrij onderwerp) - Prof. dr. S.M.M. Loyens (University College Roosevelt) met prof. dr. R.M.J.P. Rikers (University College Roosevelt);
Pedagogisch-didactische aspecten van werkplekleren in het beroepsonderwijs (thema: binnenschools en buitenschools leren) - Prof. dr. A.F.M. Nieuwenhuis (HAN) met ir. A. Hoeve en drs. H. van Vlokhoven (beiden HAN);
Adaptiviteit in onderwijsinteractie (vrij onderwerp) - Dr. J.E. van de Pol (UU) met mw. H.J.M. Pennings MSc (UU) en dr. H.W. Steenbeek (RUG);
Condities voor effectief onderwijs in leesstrategieën (vrij onderwerp) - Prof. dr. P.J.C. Sleegers (UT) met dr. A.J.S. van Gelderen (Hogeschool Rotterdam) en mw. M. Okkinga MSc (UT);
Bevordering van leesmotivatie: interventies en effectiviteit (vrij onderwerp) - Dr. R.C.M. van Steensel (EUR) met prof. dr. L. Arends (EUR);
De rol van onderwijs in de identiteitsontwikkeling van leerlingen (vrij onderwerp) - Prof. dr. M.L.L. Volman (UvA) met dr. A.M.G. Poorthuis (UvA).

Terug naar overzicht