Nieuws

jun
19

EU organiseert raadpleging rondom de implementatie van Structuurfondsen 2007-2013

De Europese Commissie nodigt eenieder die betrokken is geweest bij een EFRO- of ESF-project uit voor een online evaluatie. Het betreft hier de evaluatie van de systemen, die de implementatie van de regionale programma’s voor de periode 2007-2013 mogelijk maakte. Hieronder vallen de planning, het management, de betalingen en de controle op de middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Europees Sociaal Fonds (ESF). De evaluatie heeft ook betrekking op de systemen die de implementatie van grensoverschrijdende INTERREG-programma’s ondersteunde.

De online evaluatie is geopend tot en met 15 juli 2015. De conclusies en aanbevelingen zullen in maart 2016 gepubliceerd worden.

Terug naar overzicht