Nieuws

jun
19

DHK subsidieplafond 2015 voor DGGF gepubliceerd

Minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft een nieuw subsidieplafond gepubliceerd voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving (DHK) voor de periode 20 juni tot en met 31 december 2015. Het gaat om een plafond van 4 miljoen bedoeld voor de DGGF-landen (Dutch Good Growth Fund).

Ondernemers met internationale ambitie en interesse in opkomende markten kunnen subsidie aanvragen voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving (DHK). De DHK-regeling staat open voor 88 landen. Er worden drie soorten doellanden onderscheiden: Transitiefaciliteit-landen, DGGF-landen (Dutch Good Growth Fund) en Opkomende markten. Afhankelijk van het land en het beschikbare budget kunnen er verschillende voorwaarden gelden. Binnen regeling zijn de volgende modules beschikbaar:
• Demonstratieprojecten: bedrijven kunnen subsidie krijgen voor demonstratie van een product of technologie in een van de doellanden. Zo kunnen zij potentiële afnemers overtuigen;
• Haalbaarheidsstudies: bedrijven kunnen subsidie krijgen voor een studie naar de haalbaarheid van een project in een van de doellanden. Het gaat hier om technische of commerciële haalbaarheid van een project;
• Kennisverwerving: bedrijven kunnen subsidie krijgen voor het inhuren van externe expertise. Dit gaat bijvoorbeeld om advies over het vinden van lokale partners, juridische of fiscale aspecten.

Terug naar overzicht