Nieuws

jun
19

Aanvragers subsidie energiebesparingsregelingen STEP en FEH verzocht om subsidieaanvraag in te trekken

Er zijn onregelmatigheden geconstateerd bij de uitvoering van zowel de Stimuleringsregeling Energieprestatie (STEP) als het Fonds Energiebesparing Huursector (FEH). Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft dit met een brief en rapport aan de Tweede Kamer laten weten en constateert dat direct ingrijpen noodzakelijk is. De aanvragers worden verzocht om de tot nu toe ingediende aanvragen, ook waar al een beslissing op genomen is, zoveel mogelijk in te trekken. Op basis van onderzoek werd in meer dan de helft van de gevallen een afwijking tussen de werkelijke situatie van de woning en de opgegeven situatie bij de subsidieaanvraag geconstateerd. Hierbij komt het beeld naar voren, dat er op aanzienlijke schaal geen inspectie van de woning heeft plaatsgevonden en dat de Energie-Index is bepaald op basis van historische gegevens, die niet in overeenstemming zijn met de actuele werkelijke situatie. Zowel de STEP als de FEH zullen zodanig worden aangepast, dat de kans op onregelmatigheden sterk wordt gereduceerd. In de regelingen zal een aantal aanvullende eisen worden opgenomen:


Er moet worden verklaard dat er een fysieke opname heeft plaatsgevonden conform de BRL 9500-01. Dit formulier moet aanwezig zijn bij de aanvrager ter controle;
Er moet een verklaring zijn van de directeur-bestuurder van de corporatie waarin wordt bevestigd dat zijn organisatie heeft gehandeld conform de voorwaarden van de regeling. Bij particuliere verhuurders is dit de eigenaar; 
De aanvrager moet bij de aanvraag aangeven welke energiebesparende maatregelen zijn voorgenomen. Bij afmelding van de Energie-Index, nadat de maatregelen zijn getroffen, wordt bovendien een lijst van uitgevoerde maatregelen aan RVO gezonden;
In de regelingen wordt een bepaling opgenomen om na zes maanden een evaluatie uit te voeren om na te gaan of de uitvoeringspraktijk voldoende is verbeterd. Blijkt deze verbetering niet te hebben plaatsgevonden, dan zullen aanvullende (controle)maatregelen worden doorgevoerd.


De wijzigingen zullen met ingang van 1 september 2015 in werking treden. Verhuurders die in de tussentijd een aanvraag willen doen, worden verzocht te wachten tot het moment van inwerkingtreding van de nieuwe regeling. RVO zal op de website een nieuw aanvraagformulier publiceren.

Zie voor meer informatie de kamerbrief en het Rapport Fysieke controle STEP - 200 woningen.

Terug naar overzicht