Nieuws

jun
19

Utrecht ondersteunt innovatieve MKB ondernemingen in de life sciences

De provincie Utrecht heeft de Uitvoeringsverordening MKB’ers Life science Economic Board gepubliceerd. Met deze verordening wil de provincie innovatieve MKB ondernemingen in de life sciences ondersteunen, in het bijzonder voor de activiteiten binnen de onderdelen public health (one-health, neuro, food&health), cardiovescular, kanker, regeneratief geneeskundig onderzoek en stamcellen. Er is een budget beschikbaar van € 1,25 miljoen. Subsidie wordt verstrekt in de vorm van een lening of garantie.

De maximale bijdrage is € 1,25 miljoen per project. Voor toekenning moet er sprake zijn van uitbreiding van onderzoeks- en economische activiteiten in Utrecht en de MKB’er moet een besloten vennootschap zijn. Aanvragen kunnen worden ingediend bij het fonds via een aanvraagformulier. De provincie zal de gegevens over het fonds, het formulier en de manier van aanvragen op de website plaatsen. De regeling vervalt per 31 december 2016.

Terug naar overzicht