Nieuws

jun
19

Subsidieverordening jeugdzorg Drenthe vermoedelijk ingetrokken

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben aan Provinciale Staten voorgesteld, de subsidieverordening jeugdzorg Drenthe 2012 met ingang van 1 januari 2015 in te trekken. Met de invoering van de nieuwe Jeugdwet en de intrekking van de Wet op de jeugdzorg is de verordening overbodig geworden.

De Subsidieverordening Jeugdzorg Drenthe is het instrument dat ervoor moet zorgen dat het jeugdzorgaanbod in de provincie goed aansluit op de vraag naar jeugdzorg. De eerstvolgende vergadering van Provinciale Staten is op 2 juli a.s.

Terug naar overzicht