Nieuws

jun
19

Subsidieregeling asbest eraf, zonnepanelen erop Noord-Brabant wordt gewijzigd

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een Wijzigingsregeling Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Noord-Brabant gepubliceerd. Hiermee kan de oorspronkelijke subsidieregeling op een aantal punten worden verruimd en de looptijd met een jaar worden verlengd.

Vanaf 1 juli 2014 kunnen ook voormalige agrarische ondernemingen en eigenaren van voormalige agrarische bouwblokken van de regeling gebruik maken.

Met de Subsidieregeling asbest eraf, zonnepanelen erop Noord-Brabant kan de provincie subsidie verstrekken voor projecten, gericht op het verwijderen en afvoeren van asbestdaken. Het subsidieplafond bedraagt € 3.318.240.

Terug naar overzicht