Nieuws

jun
19

Subsidie asbestsanering ook in Drenthe gewijzigd

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben besloten, de subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop te verruimen. Verwacht wordt, dat andere provincies dat ook zullen doen. In Drenthe zijn tot en met februari 2014 31 aanvragen afgehandeld waarbij in totaal ruim 31.000 m2 zonnepanelen is geplaatst. De daarvoor verleende subsidie van in totaal ruim 95.000 is nog geen 10% van het beschikbare budget in de provincie.

De aangepaste stimuleringsmaatregel bevat de volgende wijzigingen:

• verruiming van de doelgroep door de definitie van agrarisch ondernemer te verbreden. Naast in werking zijnde boerenbedrijven komt voortaan ook voormalige agrarische bedrijfsbebouwing voor subsidie in aanmerking;
• verlaging van de ondergrens van de subsidieregeling van 400 m² naar 250 m² te verwijderen asbest;

• verlaging van de ondergrens voor de te plaatsen zonnepalen van 15 kW-piek naar een capaciteit van tenminste 5 kW-piek;

• verhoging, met terugwerkende kracht, van het subsidiebedrag van € 3 naar € 4,50 per m²;

• verhoging van de maximale subsidie van € 7.500 naar € 15.000.


De regeling werd in 2013 ingevoerd met als landelijke doelstelling sanering van 4 miljoen m² asbestdak. Door de regeling te verruimen, hopen de provincies alsnog deze doelstelling te realiseren.

Terug naar overzicht