Nieuws

jun
19

Sportimpuls voortgezet in 2015

Op 10 april en 3 juni jl. zijn de inschrijfperiodes voor het indienen van Sportimpuls 2014-aanvragen gesloten. In 2015 zal het opnieuw mogelijk zijn voor lokale sport- en beweegaanbieders om aanvragen in te dienen voor de Sportimpuls 2015. In 2015 komt circa 9 miljoen beschikbaar voor lokale Sportimpuls-projecten. Naar verwachting staat de inschrijftermijn van de drie Sportimpulsen open van medio februari tot en met eind april 2015.


Ook in 2015 worden drie verschillende rondes van de Sportimpuls opengesteld voor mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen of dreigen te stoppen met sporten en bewegen, namelijk:

De reguliere Sportimpuls richt zich op alle doelgroepen;
De Sportimpuls 'Kinderen sportief op gewicht' richt zich op kinderen van 0 tot 4 jaar en van 12 tot 18 jaar met overgewicht en obesitas;
De Sportimpuls 'Jeugd in lage inkomensbuurten' richt zich op jongeren (en hun ouders) die wonen in buurten of wijken met een laag inkomen.

Het budget van ongeveer € 9 miljoen zal als volgt worden verdeeld:

Sportimpuls Regulier: € 3,5 miljoen;
Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht: € 1,5 miljoen;
Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten: € 4 miljoen.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2014 en criteria voor deze drie Sportimpulsen worden begin 2015 bekend gemaakt op http://www.sportindebuurt.nl/.

Terug naar overzicht