Nieuws

jun
19

Opnieuw subsidie voor greenports in Zuid-Holland

Ook in 2015 stelt Zuid-Holland subsidie beschikbaar voor greenportlocaties, bedoeld om plannen en onderzoeken die betrekking hebben op modernisering van het bestaande teeltareaal te financieren. Voor het eerste en tweede halfjaar is elk 250.000 beschikbaar. Voor het eerste halfjaar van 2015 kunnen aanvragen worden ingediend van 1 juli tot en met 30 september 2014.

Aanvragen kunnen worden ingediend door gemeenten, stichtingen en belangenverenigingen. De subsidie vergoedt maximaal 50% van de kosten voor inhuur van externe deskundigheid voor planvorming of onderzoek naar modernisering, tot maximaal € 50.000. Er is ook een mogelijkheid, subsidie aan te vragen voor een Quickscan van maximaal € 10.000.

Nederland kent 5 greenports, gebieden waar op grote schaal aan (glas)tuinbouw, bloementeelt, bollenteelt en/of boomteelt wordt gedaan. De greenports zijn na de Rotterdamse haven de tweede economische sector van Zuid-Holland. Met een bijdrage van € 3 miljard aan het BNP is het behouden en versterken van de greenports een topprioriteit van de provincie. Schaalvergroting, innovatie en verduurzaming moeten de toekomst van de sector veilig stellen.

Terug naar overzicht