Nieuws

jun
19

Openstelling en subsidieplafond voor Subsidie Innovatieve scheepsbouw (SIS) gepubliceerd

De regeling innovatieve scheepsbouw (SIS) past binnen de mogelijkheden die de Europese Commissie biedt om onderzoek, ontwikkeling en innovatie in de Europese scheepsbouwindustrie financieel te ondersteunen. De Commissie heeft de kaderregeling, die tot en met 31 december 2013 zou gelden, verlengd tot en met 30 juni 2014. Minister Kamp van Economische Zaken heeft nu de openstelling en subsidieplafond voor deze periode bekendgemaakt.

Het subsidieplafond voor 2014 bedraagt € 5.200.000. De uiterste datum voor het indienen van aanvragen is 30 juni 2014. De regeling wordt inhoudelijk niet gewijzigd.

De scheepsbouwsector heeft bepaalde unieke kenmerken waardoor deze sector zich onderscheidt van andere bedrijfstakken. Gelet op deze omstandigheden komt de scheepsbouwsector in aanmerking voor specifieke innovatiesteun.
De voor subsidie in aanmerking komende producten en processen zijn:
• de bouw van een nieuwe scheepsklasse of een nieuwe klasse drijvende en bewegende offshore-constructies, zijnde het eerste schip of de eerste offshore-constructie van een potentiële serie schepen of een potentiële serie offshore-constructies;
• innovatieve onderdelen van een schip die als afzonderlijk element kunnen worden onderscheiden;
• ontwikkeling en implementatie van innovatieve processen met betrekking tot productie, planning, logistiek of ontwerp van schepen.

Terug naar overzicht