Nieuws

jun
19

Nieuwe aanvraagronde programma Ecologie van de Stedelijke Vernieuwing

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil de uitvoeringspraktijk van de stedelijke vernieuwing van nieuwe handelingspraktijken voorzien. Voor de nieuwe aanvraagronde in het kader van het onderzoeks- en inspiratiebudget Ecologie van de Stedelijke Vernieuwing kunnen tot en met 25 augustus 2014 voorstellen worden ingediend. Per project is maximaal 10.000 beschikbaar.

De oproep wordt georganiseerd door Platform31, dat namens het ministerie optreedt op als beheerder van het budget. De bijdrage bestaat uit maximaal 50% van de kosten en is bedoeld voor onderzoeken en experimenten.

De initiatieven moeten aantonen hoe:
• maatschappelijke doelen worden bereikt met private middelen;
• publieke middelen effectiever inzetbaar zijn op maatschappelijke vraagstukken;
• best practices naar common practices transformeren.

Voorstellen kunnen worden ingediend door alle partijen die een belang hebben in het gebied waarover het voorstel gaat. Dit kunnen belanghebbenden zijn, zoals bewoners, ondernemers en corporaties, maar ook partijen als banken en verzekeraars.

Terug naar overzicht