Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
19

ZonMw publiceert Actieplan eHealth, call hulpmiddelen en methoden voor implementatie

ZonMw heeft de een nieuwe doorlopende oproep gepubliceerd binnen het Actieplan eHealth Implementatieonderzoek. Het gaat om de oproep hulpmiddelen en methoden voor implementatie. Aanvragen kunnen tot en met 31 december 2014 worden ingediend, of tot dat het beschikbare budget van € 100.000 is uitgeput. Het Actieplan eHealth Implementatieonderzoek is opgezet met als doel om focus en prioritering te geven aan eHealth implementatieonderzoek in Nederland, waarin implementatieonderzoek wordt gedefinieerd als onderzoek naar belemmerende en bevorderende factoren, de effectiviteit van invoerstrategieën en de mate van implementatie en opschaling. Doel van de oproep is het stimuleren van gebruik van reeds ontwikkelde kennis via eerder ontwikkelde of nieuw te ontwikkelen hulpmiddelen en methoden om bij te dragen aan daadwerkelijke implementatie en/of opschaling van eHealth toepassingen.

De oproep staat open voor in Nederland gevestigde publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen, waarbij de aanvragen worden gedaan door samenwerkingsverbanden van minimaal drie onafhankelijke organisaties. Hierbij gaat de voorkeur uit naar publiek-private samenwerking. Ingediende projecten mogen niet leiden tot staatsteun die aanmelding bij de Europese Commissie noodzakelijk maakt. De bijdrage is maximaal € 10.000 per project. De duur van een project is ten hoogste twaalf maanden.

Terug naar overzicht