Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
19

Subsidie sociaal profiel Gelderland binnenkort weer geopend

Ook dit jaar opent de provincie Gelderland de subsidie sociaal profiel. De subsidie is bestemd voor projecten en activiteiten in de gezondheid en zorg, voor kwetsbare groepen, actief burgerschap, leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen. Aanvragen kunnen worden ingediend door zowel overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en particulieren, van 1 juli tot en met 15 september 2013. Het beschikbare budget zal als volgt worden verdeeld:

• maximaal € 340.000 voor activiteiten die een bijdrage leveren aan een verbeterde aansluiting tussen onder andere preventie, huisartsen, fysiotherapie en tweedelijnszorg in ziekenhuizen en verpleeghuizen;
• maximaal € 240.000 voor activiteiten die leiden tot een verbeterde maatschappelijke participatie van kwetsbare groepen;
• maximaal € 240.000 voor activiteiten die actief burgerschap bevorderen;
• maximaal € 650.000 voor:
- activiteiten en investeringen die de leefbaarheid verhogen in kleine kernen, en
- nieuwe vormen onder andere gericht op het versterken van duurzame exploitatie en beheer van gemeenschapsvoorzieningen.

Meer informatie is binnenkort op deze website te vinden.

Terug naar overzicht