Nieuws

mei
19

Subsidie compensatie vuurwerkverbod vanwege COVID-19

De Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 detailhandel (TSVC-19) is gepubliceerd.

Het doel van deze nieuwe regeling is het verstrekken van subsidie voor activiteiten van detailhandelaren in verband met het tijdelijk vuurwerkverbod vanwege COVID-19. Er is een budget van € 9,4 miljoen beschikbaar.

In aanmerking komen detailhandelaren die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, één of meerdere verkooplocaties in Nederland hebben en in 2019 eindejaarsvuurwerk verkocht hebben.

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die zijn ondernomen ten behoeve van de voorbereiding van de eindejaarsverkoop 2020 alsmede naar aanleiding van de annulering van de eindejaarsverkoop 2020. De subsidie bedraagt € 3500 vermeerderd met 6% van de omzet van de eindejaarsverkoop 2019.

Aanvragen kunnen van 21 mei 2021 tot en met 21 juni 2021 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Terug naar overzicht