Nieuws

mei
19

Nieuwe Brabantse regelingen ter bestrijding van invasieve exoten

Er is een wijziging van de Subsidieregeling natuur Noord-Brabant (NATNB) gepubliceerd.

Met deze zeventiende wijziging van de regeling worden twee nieuwe paragrafen toegevoegd. Het betreft de paragrafen 12 (Samenwerking bestrijding invasieve exoten) en 13 (Bestrijding invasieve exoten Natura-2000).

Samenwerking bestrijding invasieve exoten
Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door rechtspersonen en samenwerkingsverbanden van rechtspersonen en natuurlijke personen.

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op de samenwerking tussen twee of meer grondeigenaren bij de bestrijding en beheersing van één of meer invasieve exoten op één of meer locaties en voor het opstellen van een projectplan voor een gezamenlijk uitvoeringsproject. Subsidie wordt geweigerd indien het project wordt uitgevoerd in een Natura 2000-gebied.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan de volgende vereisten:

 • het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;
 • het project wordt uitgevoerd door meerdere grondeigenaren;
 • het project is gericht op de soorten invasieve exoten zoals opgenomen in bijlage 10 van de regeling;
 • het project wordt uitgevoerd op grond die in eigendom of in erfpacht is van een of meer subsidieaanvragers, blijkend uit het projectplan of heeft toestemming van de eigenaar van de betreffende grond;
 • de bestrijding of beheersing van exoten vindt niet plaats met chemische bestrijdingsmiddelen;
 • de bestrijdingsmethode is aantoonbaar effectief.


De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 40.000.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 juni 2021 tot en met 30 november 2021. Het subsidieplafond voor deze aanvraagperiode is € 250.000.

Bestrijding invasieve exoten Natura-2000
Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door rechtspersonen en samenwerkingsverbanden van rechtspersonen en natuurlijke personen.

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op de bestrijding en beheersing van één of meer invasieve exoten op één of meer locaties.

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet worden voldaan aan de volgende vereisten:

 • het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;
 • het project is gericht op de bestrijding en beheersing van invasieve exoten in Natura 2000-gebieden;
 • het project is gericht op de soorten invasieve exoten zoals opgenomen in bijlage 10 van de regeling;
 • het project wordt uitgevoerd op grond die in eigendom of in erfpacht is van een of meer subsidieaanvragers, blijkend uit het projectplan of heeft toestemming van de eigenaar van de betreffende grond;
 • de bestrijding of beheersing van exoten vindt niet plaats met chemische bestrijdingsmiddelen;
 • de bestrijdingsmethode is aantoonbaar effectief.


De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 40.000.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 juni 2021 tot en met 30 november 2021. Het subsidieplafond voor deze aanvraagperiode is € 175.000.

Terug naar overzicht