Nieuws

mei
19

LIFE-verordening 2021-2027 gepubliceerd: € 5,5 miljard te verdelen

De Europese Unie (EU) heeft de nieuwe LIFE-verordening gepubliceerd. Deze verordening vormt de juridische basis voor het Programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) voor de periode 2021-2027.

Het budget voor het nieuwe LIFE-programma is bijna € 5,5 miljard, bijna € 2 miljard meer dan het budget voor het LIFE-programma dat liep in de periode 2014-2020. Van het totaalbudget is ruim € 3,5 miljard gereserveerd voor het onderdeel milieu en ruim € 1,9 miljard voor het onderdeel klimaatactie.

In de verordening, die met terugwerkende kracht geldt vanaf 1 januari 2021, zijn diverse algemene bepalingen van het LIFE-programma uitgewerkt. Binnenkort zal ook het nieuwe meerjarig werkprogramma (2021-2024) worden gepubliceerd, waarin specifieke invulling wordt gegeven aan de toekomstige oproepen.

LIFE bestaat, net als voorheen, uit twee deelprogramma's, met elk enkele subprogramma's:

  • Milieu, waaronder vallen:
    • het subprogramma Natuur en biodiversiteit;
    • het subprogramma Circulaire economie en levenskwaliteit.
  • Klimaatactie, waaronder vallen:
    • het subprogramma Klimaatmitigatie en -adaptatie;
    • het subprogramma Transitie naar schone energie.


Hiervan is het subprogramma Transitie naar schone energie nieuw, en vormt het hiermee een verbreding van de doelstelling van het LIFE-programma. Ook nieuw is dat het Caribisch gebied ook aanspraak mag maken op LIFE. Hierbij heeft het bevorderen van biodiversiteit prioriteit.

Terug naar overzicht